Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Wydziały / Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji
WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI

Do zadań Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji należy:

1) współuczestnictwo w procesie opracowywania projektów wieloletnich programów inwestycyjnych,

2) współpraca w zakresie opracowywania projektów wieloletnich programów inwestycyjnych i innych planów inwestycyjnych,

3) koordynacja dotycząca procesu planowania inwestycji miejskich,

4) przygotowywanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej planowanych zadań inwestycyjnych,

5) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań inwestycyjnych,

6) realizowanie zadań związanych z utrzymaniem i bieżącymi remontami dróg gminnych, tym:

- remonty dróg i chodników,

- utrzymanie i remonty oświetlenia drogowego, drogowej sygnalizacji świetlnej i wiat przystankowych,

- oznakowanie dróg,

- organizacja ruchu drogowego,

- koordynacja robót w pasie drogowym,

- wydawanie zezwoleń za zajęcie pasa drogowego oraz zjazdów z dróg,

7) pozyskiwanie zewnętrznych funduszy krajowych i zagranicznych na realizacje projektów inwestycyjnych wraz z ich rozliczaniem i prowadzeniem sprawozdawczości,

8) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z zasadami i trybem określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz prowadzenie sprawozdawczości, ewidencji zamówień publicznych i planu zamówień publicznych.