Jesteś tutaj: Strona główna / OCHRONA ŚRODOWISKA / Materiały edukacyjne / Prawidłowa pielęgnacja drzew
Prawidłowa pielęgnacja drzew

Data publikacji:

5 Listopad 2012

Od pewnego czasu obowiązują nowe przepisy ustawy o ochronie przyrody. Aktualne zagadnienia dotyczą zarówno kwestii związanych z samą wycinką drzew oraz z prowadzeniem cięć pielęgnacyjnych.

Sprawa ta jest o tyle istotna, iż we wcześniejszych regulacjach ustawodawca nie wypowiadał się niemal w ogóle na ten temat. Z zapisów ustawy można było jedynie wywnioskować iż, z „prawidłowo wykonaną pielęgnacją drzew” mamy do czynienia, gdy nawet najbardziej ogołocona korona w czasie trzech lat od momentu wykonania cięć zacznie odrastać, wytwarzając choćby pojedynczą gałązkę. W takim przypadku niedoświadczona osoba mogła stwierdzić, iż drzewo zachowało żywotność i zaczęło odtwarzać koronę więc, choć drastyczne i oszpecające drzewo „cięcie pielęgnacyjne” zostało wykonane prawidłowo. Wyniki takiego podejścia do sprawy widoczne są całym kraju, a także niestety w naszym mieście.

W celu ograniczenia działań upodabniających drzewa do kominów ustawodawca wprowadził zmiany wspomnianej już ustawy o ochronie przyrody. W obecnie obowiązujących przepisach ściśle określono, iż zabiegi w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach mogą obejmować wyłącznie:

- usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi;

- kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat;

- utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa.

Powyższą tematyką chcielibyśmy zainteresować przede wszystkim zarządców nieruchomości zarówno prywatnych jak również gminnych działających na naszym terenie. Z pewnością stosowanie się do omówionych przepisów będzie miało wiele zalet. Najważniejszymi z nich są:

- poprawa estetyki naszych terenów zielonych, ładniejsze przecież są uformowane korony niż słupopodobne straszydła;

- poprawę bezpieczeństwa, gdyż usunięcie gałęzi suchych oraz kolidujących z np: liniami energetycznymi wyeliminuje zagrożenie a usunięcie całej korony może spowodować obumieranie drzewa nawet w przypadku gdy korona zacznie się odtwarzać (puszczając tak zwane wilki) a co za tym idzie niebezpieczeństwo powodowane przez drzewo będzie nieporównywalnie większe;

- nie bez znaczenia jest także aspekt ekonomiczny. Wykonanie drobnej kosmetyki jest mniej pracochłonne, a co za tym idzie również tańsze niż usunięcie całej korony;

- wreszcie najważniejsze, postępując według tych zasad dbamy o środowisko naturalne oraz unikniemy kar za niszczenie zadrzewień.

Najważniejsze zagadnienia formalne dotyczące drzew reguluje rozdział 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Zainteresowanych zachęcamy więc do zapoznania się z treścią dokumentu <pobierz> .

Wydział Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego