Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Nieruchomości / Wykazy nieruchomości
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 21.02.2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 21.02.2018

Sprzedaż wolnej od wszelkich obciążeń i zobowiązań nieruchomości niezabudowanej , objętej kw. nr JG1Z/00015719/2, JG1Z/00049096/5 , JG1Z/00047785/8 , JG1Z/00048705/1 , stanowiącej własność Gminy Bogatynia,

Sprzedaż wolnej od wszelkich obciążeń i zobowiązań nieruchomości niezabudowanej , objętej kw. nr  JG1Z/00015719/2, JG1Z/00049096/5 , JG1Z/00047785/8 , JG1Z/00048705/1 ,  stanowiącej własność Gminy Bogatynia,

Sprzedaż wolnej od wszelkich obciążeń nieruchomości niezabudowanej, objętej kw.nr JG1Z/00011720/4 stanowiącej własność Gminy Bogatynia z dnia 15.02.2018

Sprzedaż wolnej od wszelkich obciążeń nieruchomości niezabudowanej, objętej kw.nr JG1Z/00011720/4 stanowiącej własność Gminy Bogatynia z dnia 15.02.2018

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 15.02.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 121) w dniu 15 lutego 2018 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 

Sprzedaż wolnych od wszelkich obciążeń i zobowiązań nieruchomości niezabudowanych z dnia 13.02.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia ogłasza II  PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY 

 

na  sprzedaż wolnych od wszelkich obciążeń i zobowiązań nieruchomości niezabudowanych ,objętych kw. nr nr JG1Z/00025426/4 i JG1Z/00026928/0 stanowiących własność Gminy Bogatynia, określonych poniżej:

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 8 lutego 2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 121) w dniu 8 lutego 2018 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wykaz nieruchomości przeznaczony do dzierżaw z dnia 30.01.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 121) w dniu  30.01.2018 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczony do dzierżaw.

Wykazy nieruchomości z dnia 29 stycznia 2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 121) w dniu 29 stycznia 2018 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczone do dzierżawy.

Sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę zabudowaną o nr.ewid. 88, AM 1,Obr.Posada położoną w Posadzie nr 32

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2016 r. poz.2147 z późń.zm.) w dniu 11 stycznia 2018 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia zostało wywieszone ogłoszenie dotyczące sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę zabudowaną o nr.ewid. 88, AM 1,Obr.Posada położoną w Posadzie nr 32 w drodze przetargu nieograniczonego .

Wykazy nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy gruntu z dnia 08.01.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 2147 z późń. zm.) w dniu 08 stycznia 2018 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy gruntu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art.35 ust, 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2016 r. poz.2147 z późń.zm.) w dniu 3 stycznia 2018 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z dnia 18.12.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2016 r. poz.2147 z późń.zm.) w dniu 18 grudnia 2017 roku na stronie internetowej www.infopublikator.ol oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży - 14 grudnia 2017

Informacja o opublikowaniu wykazów dotyczących dzierżaw nieruchomości oraz sprzedaży lokali komunalnych na rzecz najemców.

Termin wywieszenia dzierżaw nieruchomości : 14.12.17 do 04.01.2018 r.

Termin wywieszenia  sprzedaży lokali komunalnych : 14.12.17 do 25.01.2018 r.

Wykazy nieruchomości przeznaczone do dzierżawy z dnia.14.12.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 z późn.zm) w dniu 14 grudnia 2017 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczone do dzierżawy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 08.12.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 z późn.zm.) w dniu 08 grudnia 2017 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 

Wykaz - nieruchomość do dzierżawy na cele rolne

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 2147 z późń.zm.) w dniu 6 grudnia 2017 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży ul.1-go Maja 1/4, Jan Zamoyskiego 20/3

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 z późn.zm) w dniu  29.11.2017 roku na stronie www.infopublikator.pl ,  na stronie  internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczone do  sprzedaży.

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Bogatynia ul. Skłodowskiej-Curie, Polna

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Bogatynia ul. Skłodowskiej-Curie, Polna

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Bogatynia ul. Górska, Słowackiego, Leśna, Opolowska

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Bogatynia ul. Górska, Słowackiego, Leśna, Opolowska

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży z dnia 27.11.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 z późn.zm.) w dniu 27 listopada 2017 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży.