Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Nieruchomości / Wykazy nieruchomości
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 6 sierpnia 2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 121 z późn.zm.) w dniu 6 sierpnia 2018 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży na rzecz najemcy.

Wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy z dnia 01.08.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018r. poz. 121 z późn.zm) w dniu 01 sierpnia 2018 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej z dnia 27.07.2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej z dnia 27.07.2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 20.07.2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 20.07.2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 18.07.2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 18.07.2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 12.07.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) w dniu 12 lipca 2018 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do  dzierżawy .

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy z dnia 04.07.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art.35 ust.l i 2, w związku z art.34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.121 z póź. zm.) w dniu 4 lipca na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy w Bogatyni, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 03.07.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 121 z późn.zm) w dniu 3 lipca 2018 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży .

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 02.07.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018r. poz.121 ze zm.) w dniu 02 lipca 2018 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 26.06.2018

 

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 121 z późn.zm) w dniu 26 czerwca 2018 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży .

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 11.06.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) w dniu 11 czerwca 2018 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do  dzierżawy .

Wykaz nieruchomości przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy w Bogatyni z dnia 30.05.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.121 z późn. zm. ) w dniu 30.05.2018  roku na stronie www.infopublikator.pl ,  na stronie  internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia zostały wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczony do  sprzedaży i dzierżawy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 16.05.2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 16.05.2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 09.05.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) w dniu 09 maja 2018 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do  dzierżawy .

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy z dnia 09.05.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art.35 ust.1 i 2, w związku z art.34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.121 z póź. zm.) w dniu 09.05.2018r. na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy w Bogatyni, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu z dnia 08.05.2018

Wykaz  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu z dnia 08.05.2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z dnia 07.05.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) w dniu 7 maja 2018 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej  do  sprzedaży .

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z dnia 26.04.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) w dniu 26 kwietnia 2018 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej  do  sprzedaży .

Sprzedaż wolnych od wszelkich obciążeń i zobowiązań nieruchomości niezabudowanych

Sprzedaż wolnych od wszelkich obciążeń i zobowiązań nieruchomości niezabudowanych

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 20.04.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) w dniu 20 kwietnia 2018 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do  dzierżawy .