Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty
Do burmistrza zarejestruj się w sekretariacie

21 Luty 2019

Na spotkanie z burmistrzem umówimy się bezpośrednio w sekretariacie, a nie jak dotychczas, w kancelarii urzędu. Interesanci, w ramach skarg i wniosków, przyjmowani są w każdy poniedziałek, po uprzednim zarejestrowaniu się i przedstawieniu sprawy.

Wyniki wyborów w Krzewinie i Działoszynie

21 Luty 2019

W dniu 20 lutego 2019 roku zostały przeprowadzone wybory Sołtysa Krzewiny i Sołtysa Działoszyna oraz wybory Rad Sołeckich.

Działoszyn - 26 lutego

20 Luty 2019

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze informuje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

26 lutego 2019, DZIAŁOSZYN
Piekarnia, Budynek mieszkalny po byłej masarni
w godzinach 9:00-13:00

Zarządzenie Nr 21/2019 - harmonogram wyborów do rad osiedlowych

20 Luty 2019

ZARZĄDZENIE NR 21/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań mieszkańców osiedli z terenu Gminy Bogatynia.

Wyniki wyborów w Opolnie Zdroju, Jasnej Górze, Wyszkowie - Wolanowie i Lutogniewicach

20 Luty 2019

W dniu 18 lutego 2019 roku zostały przeprowadzone wybory na Sołtysa Opolna Zdrój i Sołtysa Jasnej Góry oraz wybór Rad Sołeckich. Natomiast  19 lutego 2019 roku zostały przeprowadzone wybory na Sołtysa Wyszkowa - Wolanowa i Sołtysa Lutogniewic oraz wybór Rad Sołeckich.

Zarządzenie Nr 20/2019

20 Luty 2019

ZARZĄDZENIE NR 20/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku przez kluby sportowe z terenu miasta i gminy Bogatynia zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu, w formie wsparcia jego wykonania.

Zarządzenie Nr 19/2019

19 Luty 2019

ZARZĄDZENIE NR 19/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku przez organizacje pozarządowe zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w formie wsparcia lub powierzenia jego wykonania.

Polsko-Niemiecki Dzień Doradczy

19 Luty 2019

Dnia 14.03.2019 r.
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgorzelcu
w pokoju nr 212 w godzinach 10 – 13 odbędzie się
Polsko – Niemiecki Dzień Doradczy

GPO informuje

19 Luty 2019

Szanowni mieszkańcy,
informujemy, że zgodnie z uchwałą nr LXVII/551/17 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 28.11.2017r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogatynia powołując się na § 10 pkt.4 „Właściciele nieruchomości zobowiązani są do porządkowania terenu wokół pojemników oraz wiat śmietnikowych, w szczególności poprzez usuwanie z otoczenia pojemnika lub wiaty śmietnikowej odpadów, które z niego wypadły lub nie zostały wrzucone do pojemnika” .

Zaproszenie do złożenia oferty

18 Luty 2019

Gmina Bogatynia zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania „Szkolenie dla nauczycieli” realizowanego w ramach projektu „Cyfrowo kompetentni” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO WD na lata 2014-2020.

Wyniki wyborów w Kopaczowie i Sieniawce

18 Luty 2019

W dniu 15 lutego 2019 roku zostały przeprowadzone wybory na Sołtysa Kopaczowa i Sołtysa Sieniawki oraz wybory Rad Sołeckich.

Zakłócenia w pracy sieci ciepłowniczej

18 Luty 2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej informuje, iż w źródle ciepła PGE GiEK S.A. wystąpiła awaria, w związku z czym mogą wystąpić zakłócenia w pracy sieci ciepłowniczej.

Operatorzy Systemu Ciepłowniczego Elektrowni Turów robią wszystko aby przerwa w dostawie energii cieplnej trwała jak najkrócej.

Za niedogodności przepraszamy.

Punkt Urzędu Skarbowego w bogatyńskim urzędzie - 29 kwietnia

18 Luty 2019

Urząd Skarbowy w Zgorzelcu informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2019 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni zostanie uruchomiony okresowy punkt przyjmowania zeznań podatkowych.
Punkt będzie się znajdował w budynku głównym Urzędu Miasta w Urzędzie Stanu Cywilnego (parter) i będzie czynny w godzinach od 9.00 do 15.00.

Wyniki wyborów w Białopolu i Porajowie

15 Luty 2019

W dniu 14 lutego 2019 roku zostały przeprowadzone wybory na Sołtysa Białopola i Porajowa oraz wybór Rady Sołeckiej.

Zajęcia terapii uzależnień przeniesione do BOPS

15 Luty 2019

Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni informuję, iż zajęcia prowadzone dotychczas w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym ds. Przeciwdziałania Narkomanii przy ul. Daszyńskiego 29 w Bogatyni zostały przeniesione do Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny przy ul. Żołnierzy II Armii WP 14. (sala terapeutyczna pokój nr 4).

Żałoba narodowa po śmierci Jana Olszewskiego - 15 i 16 lutego

14 Luty 2019

W związku ze śmiercią Jana Olszewskiego - Premiera Polski w latach 1991-1992, Kawalera Orderu Orła Białego - Prezydent Andrzej Duda zarządził żałobę narodową 15 lutego 2019 r. oraz 16 lutego 2019 r. do godz. 19.00.

Zasady zapobiegania zachorowaniom na grypę

14 Luty 2019

W związku z okresem wzmożonych zachorowań na grypę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu przedstawia główne zasady zapobiegania zachorowaniom.
Od początku roku do 07.02.2019 r. zgłoszono 2580 przypadków na podstawie objawów klinicznych z czego 1 potwierdzony był laboratoryjnie w kierunku grypy A, ponadto 2 osoby były hospitalizowane (na podstawie objawów klinicznych - bez potwierdzenia badaniami).

Bratków - 18 lutego

14 Luty 2019

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze informuje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

18 lutego 2019, BRATKÓW od 1 do 16, 43, 47, 64, 65, 73, od 80 do 86.
w godzinach 9:00-12:00

GPO przypomina

13 Luty 2019

Szanowni mieszkańcy,
apelujemy o sprzątanie po swoich czworonogach. Pamiętajmy, że jest to obowiązek każdego opiekuna.

Wybory w sołectwach

13 Luty 2019

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia (Nr 15/2019 z dnia 29 stycznia) w najbliższy czwartek 14 lutego rozpoczynają się wybory sołtysów i rad sołeckich. Przypominamy mieszkańcom sołectw chcącym oddać swój głos w wyborach o konieczności okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
Poniżej terminarz zebrań wiejskich, podczas których odbędą się wybory.