Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty
Informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

6 Luty 2019

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) oraz art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje o przyjęciu Uchwałą nr 111/34/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr U/1832/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego" Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego dla dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra, po których przejeżdża ponad 3 min pojazdów rocznie oraz linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów rocznie (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r., poz. 381).

Informacja dot. gorącego popiołu

6 Luty 2019

Szanowni Państwo, coraz częściej odnotowywane są przypadki wyrzucania gorącego popiołu i żużlu do pojemników na odpady komunalne. Przypominamy, że takie postępowanie niesie za sobą bardzo poważne zagrożenia.

Czasowe utrudnienia w odbiorze odpadów komunalnych

6 Luty 2019

W związku z utrzymującymi się trudnymi warunkami atmosferycznymi informujemy, że mogą pojawić się czasowe utrudnienia w odbiorze odpadów komunalnych. Utrudniania mogą wystąpić z dojazdem do nieruchomości, zwłaszcza tych oddalonych od głównych dróg dojazdowych. Wszystkie zgromadzone odpady zostaną odebrane, gdy utrudnienia ustąpią i dojazd będzie możliwy.

Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia.

Nabór do służby do Straży Granicznej

6 Luty 2019

Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim wznowił możliwość składania podań przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Straży Granicznej.

Zaproszenie na konferencję DIR

29 Styczeń 2019

Zapraszam na konferencję pt.: „Gospodarka azotowa roślin uprawnych w świetle ograniczeń administracyjnych oraz klimatycznych. Propozycja zmiany strategii żywienia roślin w tym azotem” , która odbędzie się w dniu 7 lutego 2019r. w Hotelu Cieplice w Jeleniej Górze przy ul. Cervii 11.

Archiwum Sesji Rady Miejskiej

29 Styczeń 2019

Informujemy, iż na naszej stronie internetowej pozostaje do wglądu archiwum wideo (2010-2019) oraz archiwum imiennego wykazu głosowań radnych (2018-2019) podczas Sesji Rady Miejskiej w Bogatyni <kliknij> .

Powiatowy Urząd Pracy informuje

25 Styczeń 2019

Poniżej przedstawiamy informacje Powiatowego Urzędu Pracy

Sesja Rady Miejskiej - 28 stycznia, godz. 9.00

24 Styczeń 2019

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 994/ Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Artur Oliasz zwołuje sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 28 stycznia 2019 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

Sesja Rady Miejskiej - 28 stycznia, godz. 10.00

21 Styczeń 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm./ Przewodnicząca Rady Miejskiej zwołuje sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 28 stycznia 2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

"Wsparcie z Funduszy Europejskich na podejmowanie działalności gospodarczej"

21 Styczeń 2019

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) informuje i zaprasza na organizowane w dniu 30 stycznia 2019 roku w Jeleniej Górze bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Wsparcie z Funduszy Europejskich na podejmowanie działalności gospodarczej”. Jest ono dedykowane osobom fizycznym zainteresowanym wsparciem ze środków z Funduszy Europejskich.
Poniżej treść zaproszenia.

Zmiana organizacji ruchu na ulicy Daszyńskiego

18 Styczeń 2019

Budimex S.A jako Generalny Wykonawca zadania:
"Modernizacja dróg wojewódzkich nr 354  i nr 352 wprowadziło w dniu 15 stycznia 2019roku o godz. 9.00 czasową organizację ruchu na odcinku drogi 

POLEGAJĄCĄ NA WPROWADZENIU RUCHU JEDNOKIERUNKOWEGO

od skrzyżowania ul. Daszyńskiego z ul. Kurzańską (stacja paliw Orlen) do skrzyżowania z ul. Pocztową, kierunek Bogatynia (ETAP I - obejmuje pracę po zachodniej stronie ul. Daszyńskiego, natomiast ruch kołowy odbywa się po wschodniej stronie ulicy).

Nowoczesny serwis Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii dla przedsiębiorców

17 Styczeń 2019

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wspólnie z innymi resortami prowadzi szereg działań, które mają na celu umożliwienie realizacji jak największej ilości spraw na linii urząd - obywatel czy przedsiębiorca drogą elektroniczną.

Jednym z takich zadań jest stworzenie nowoczesnego serwisu informacyjno-usługowego dla firm, dostępnego pod adresem www.biznes.gov.pl

Żałoba narodowa po śmierci Prezydenta Gdańska

17 Styczeń 2019

W związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza Prezydent RP Andrzej Duda skierował do kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów rozporządzenie w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Krzewina - 24 stycznia

16 Styczeń 2019

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze informuje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

24 stycznia 2019, KRZEWINA, od 1 do 5, od 15 do 70.
w godzinach 9:00-13:00

Zarządzenie Nr 7/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

16 Styczeń 2019

Zarządzenie Nr 7/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16.01.2019 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Bogatynia jest organem prowadzącym na rok szkolny 2019/2020.

Zarządzenie Nr 3/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

16 Styczeń 2019

Zarządzenie Nr 3/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Bogatynia.

Poświąteczna zbiórka choinek żywych

16 Styczeń 2019

Informujemy, iż akcja zbierania choinek będzie odbywała się na terenie miasta Bogatynia w każdy czwartek tygodnia, natomiast na terenie gminy w każdy piątek tygodnia i potrwa do 10 lutego 2019 r.

Kondolencje

14 Styczeń 2019

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pawła Adamowicza Prezydenta Gdańska, który został zaatakowany podczas wczorajszego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Składamy wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim tragicznie zmarłego.

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech Błasiak oraz Zastępcy - Bożena Wojciechowska i Wojciech Sawicki.

Informacja o awarii

9 Styczeń 2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej informuje o awarii sieci ciepłowniczej. Poniżej treść komunikatu.

Sesja Rady Miejskiej - 15 stycznia

8 Styczeń 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 994/ Przewodnicząca Rady Miejskiej zwołuje sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 15 stycznia 2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.