Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty
Bezpłatne konsultacje psychologiczne

3 Lipiec 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, iż w okresie wakacji tj. od 1.07.2019 do 29.08.2019 w ramach działalności profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie będą udzielane bezpłatne konsultacje psychologiczne.

BWiO: Przerwa w dostawie wody - Trzciniec

3 Lipiec 2019

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. informują, że w dniu  03.07.2019r. będą prowadzone prace związane z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej.

BWiO: Aktualizacja sytuacji w sprawie jakości wody (2 lipca 2019 godz. 15:30)

2 Lipiec 2019

Informacja w sprawie jakości wody z dnia 02.07.2019 godzina 15.30
Bogatyńskie Wodociągi informują, że w uzyskanych wynikach badań bakteriologicznych i fizykochemicznych wody na terenie miasta i gminy Bogatynia w dniu 02.07.2019, nie stwierdzono (poza ulicami Białogórską i Sportową w Bogatyni) przekroczeń wartości parametrycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

PEC S.A. informuje

2 Lipiec 2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni informuje, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  nr OWR.4210.14.2019.264.XVIII.MK z dnia 12 czerwca 2019r., została zatwierdzona taryfa dla ciepła PEC S.A. w Bogatyni.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

2 Lipiec 2019

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o wydaniu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A., decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę obejmującą: budowę linii napowietrznej 110 kV w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 354 w relacji Turoszów - Sieniawka.

BWiO: Aktualizacja sytuacji w sprawie jakości wody (1 lipca 2019, godz. 10:00)

1 Lipiec 2019

Komunikat z dnia 01.07.2019 godzina 10.00
Bogatyńskie Wodociągi informują, iż może pogorszyć się jakość wody w miejscowości Jasna Góra. Związane jest to ze zmniejszeniem dopływu wody z Ujęcia zasilającego miejscowość Jasna Góra i koniecznością doprowadzenia wody z Przepompowni Chopina w Bogatyni.

BWiO: Aktualizacja sytuacji w sprawie pogorszenia stanu wody 30.06.2019 godz. 13.30

30 Czerwiec 2019

Obowiązuje nadal Komunikat Nr 2/HK/2019 z dnia 28.06.2019 wydany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Andrzeja Kellnera, z którego wynika, że woda spełnia warunki mikrobiologiczne natomiast mogą wystąpić przekroczenia parametrów fizykochemicznych pogarszające wygląd i smak, ale nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z powyższym woda może być używana do celów spożywczych.

BWiO: Apel o ograniczenie zużycia wody

30 Czerwiec 2019

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami powietrza i dużymi rozbiorami wody apelujemy do mieszkańców Bogatyni o możliwe ograniczenie korzystania z wody na inne cele niż socjalno-bytowe tj. podlewania ogrodów, trawników, napełniania basenów.

Dziękujemy za wyrozumiałość i zastosowanie się do apelu.

Sesja Rady Miejskiej - 1 lipca 2019 - oraz informacja Przewodniczącej

29 Czerwiec 2019

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEJ RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI
W dniu 28.06.2019r. do Biura Rady wpłynęły dwa wnioski  na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019r. , poz.506):
1. wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia o zwołanie sesji w dniu 01.07.2019r.  na godz.10.00
2. wniosek grupy 7 radnych o zwołanie sesji w dniu 04.07.2019r.  na godz. 9.00

Woda w Bogatyni – informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Andrzeja Kellnera

28 Czerwiec 2019

Woda w Bogatyni nie stwarzała zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców.

Zapraszamy do wysłuchania informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Andrzeja Kellnera.

BWiO: Woda warunkowo nadaje się do spożycia

28 Czerwiec 2019

Komunikat z dnia 28.06.2019 godzina 10.00:
Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia informują, że stan wody poprawił się. Woda warunkowo nadaje się do spożycia.

GCZK w Bogatyni informuje - aktualizacja

27 Czerwiec 2019

Informujemy o miejscach rozmieszczenia beczkowozów z pitną wodą na terenie miasta Bogatynia:
1. ul. Szpitalna (w okolicy Szpitala)
2. ul. Chopina (koło przepompowni BWiO)
3. ul. Wyczółkowskiego (obok Szkoły Podstawowej Nr 3)
4. ul. Daszyńskiego (parking TESCO)

UWAGA! Woda niezdatna do picia - aktualizacja (godz. 13.00)

27 Czerwiec 2019

Pogorszenie jakości wody dotyczy miasta Bogatynia bez dzielnic Trzciniec i Zatonie. Z przeprowadzonych badań kontrolnych próbek wody na godz. 11.00 w wielu miejscach woda już spełnia wymogi. Jakość wody w pozostałych punktach poprawia się. Nasze beczkowozy usytuowane są aktualnie przy Szpitalu Gminnym i przy ul. Chopina w okolicach Przedszkola  Publicznego nr 5. Woda w miejscowościach wiejskich poza miastem Bogatynia nie była zanieczyszczona.

Bogatynia - Białogórska, Skłodowskiej, Włókiennicza, 1 Maja, Krzywa, Kościuszki, Boh. Warszawy

26 Czerwiec 2019

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze informuje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

Zarządzenie nr 95/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

25 Czerwiec 2019

Ogłoszenie Burmistrza - Zarządzenie nr 95/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 24 czerwca 2019 roku, w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bogatynia w zakresie organizacji wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania - dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnych sytuacjach życiowych oraz ze środowisk zagrożonych alkoholizmem z terenu miasta i gminy Bogatynia, w formie wsparcia lub powierzenia zadania.

Sesja Rady Miejskiej - 26 czerwca

24 Czerwiec 2019

Na podstawie art. 20 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506/ Przewodnicząca Rady Miejskiej zwołuje sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

Przypomnienie o obowiązku zamieszczenia sprawozdań przez OPP za rok 2018

24 Czerwiec 2019

Szanowni Państwo!
W imieniu Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przypominamy o obowiązku zamieszczenia przez organizację pożytku publicznego zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania merytorycznego z działalności za cały 2018 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Termin na zamieszczenie sprawozdań za 2018 rok upływa 15 lipca 2019 roku.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk - Upał

24 Czerwiec 2019

Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Obszar: Województwo dolnośląskie

Sesja Rady Miejskiej - 26 czerwca

19 Czerwiec 2019

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 506/ Przewodnicząca Rady Miejskiej zwołuje sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

21 czerwca urząd będzie nieczynny

19 Czerwiec 2019

Informujemy, iż 21 czerwca Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni będzie nieczynny. Dzień ten zostanie odpracowany 29 czerwca 2019 r.