Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Zarządzenie Nr 21/2019 - harmonogram wyborów do rad osiedlowych
Zarządzenie Nr 21/2019 - harmonogram wyborów do rad osiedlowych

20 Luty 2019

ZARZĄDZENIE NR 21/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań mieszkańców osiedli z terenu Gminy Bogatynia.

 

 

Na podstawie §19 ust. 1 Statutów osiedli nr 1, 2,3,4,7 przyjętych uchwałami Rady Gminy i Miasta w Bogatyni nr: XXXIV/251/08, XXXIV/250/08, XXXIV/248/08, XXXIV/247/08, XXXIV/246/08, XXXIV/245/08 w sprawie uchwalenia statutów osiedli z dnia 28 listopada 2008r. oraz §25  ust. 6 statutu osiedla nr 5 przyjętego uchwałą LXXXIII/1130/14 z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie nadania Statutu Osiedlu nr 5  a także § 23 ust. 4 statutu osiedla nr 6 i 8 przyjętych uchwałą nr XI/99/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania statutu osiedlu nr 6 i 8 oraz §30 ust.1pkt.2 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz.994 ze zm.) zarządza się co następuje:

§1. Ustala się następujący harmonogram zebrań mieszkańców osiedli w sprawie wyborów organów osiedli na terenie Gminy Bogatynia.

OSIEDLE DATA MIEJSCE
Osiedle nr 5 5 marca 2019 r. godz.16.00 Multifunkcjonalne Centrum Trójstyku w Bogatyni
Osiedle nr 2 5 marca 2019 r. godz.18.00 Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni /stołówka/
Osiedle nr 4 6 marca 2019 r. godz.16.00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni /sala gimnastyczna/
Osiedle nr 1 6 marca 2019 r. godz.18.00 Bogatyński Ośrodek Kultury /sala taneczna/
Osiedle nr 6 7 marca 2019 r. godz.16.00 Bogatyński Ośrodek Kultury - Zatonie
Osiedle nr 8 7 marca 2019 r. godz.18.00 świetlica przy Radzie Osiedla Nr 8
Osiedle nr 3 11 marca 2019 r. godz.16.00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni /sala gimnastyczna/
Osiedle nr 7 11 marca 2019 r. godz.18.00 Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni /stołówka/

§2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.