Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Wydziały / Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji
ZASTĘPCA BURMISTRZA DS. INWESTYCJI

Do zadań Zastępcy burmistrza ds. Inwestycji należy:

1) podejmowanie czynności kierownika urzędu w czasie nieobecności burmistrza i Pierwszego Zastępcy lub niemożności pełnienia przez nich obowiązków z innych przyczyn,

2) wykonywanie zadań w zakresie udzielonych upoważnień i poleceń służbowych wydawanych przez burmistrza,

3) nadzorowanie spraw realizowanych przez wydziały urzędu bezpośrednio mu podległe: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji, Wydział Nieruchomości, Zagospodarowania Przestrzennego i Spraw Mieszkaniowych,

4) przedkładanie burmistrzowi projektów zarządzeń, projektów uchwał wynikających z zakresu prac nadzorowanych Wydziałów,

5) wydawanie poleceń służbowych pracownikom nadzorowanych stanowisk,

6) wydawanie z upoważnienia burmistrza decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

7) prowadzenie innych spraw Gminy w zakresie ustalonym przez burmistrza.