Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Wydziały / Zastępca Burmistrza ds. Polityki Regionalnej
ZASTĘPCA BURMISTRZA DS. POLITYKI REGIONALNEJ

Do zadań Zastępcy burmistrza ds. Polityki Regionalnej należy:

1) podejmowanie czynności kierownika urzędu w czasie nieobecności burmistrza lub niemożności pełnienia obowiązków przez burmistrza z innych przyczyn,

2) wykonywanie zadań w zakresie udzielonych upoważnień i poleceń służbowych wydawanych przez burmistrza,

3) nadzorowanie spraw realizowanych przez wydziały urzędu bezpośrednio mu podległe: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, Wydział Współpracy z Zagranicą i Promocji, Wydział Infrastruktury Społecznej i Działalności Gospodarczej,

4) przedkładanie burmistrzowi projektów zarządzeń, projektów uchwał wynikających z zakresu prac nadzorowanych wydziałów,

5) wydawanie poleceń służbowych pracownikom nadzorowanych stanowisk,

6) wydawanie z upoważnienia burmistrza decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

7) nadzorowanie i koordynowanie działalności jednostek organizacyjnych:

a) Biblioteki Publicznej,

b) Bogatyńskiego Ośrodka Kultury,

c) placówek oświatowych, żłobków,

d) Ośrodka Sportu i Rekreacji,

e) Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny,

8) prowadzenie innych spraw gminy w zakresie ustalonym przez burmistrza.