Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Wydziały / Sekretarz Gminy
SEKRETARZ GMINY

Do zadań sekretarza należy:

1) wykonywanie funkcji kierownika administracyjnego urzędu,

2) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad: Wydziałem Administracyjnym, Wydziałem Spraw Obywatelskich, Urzędem Stanu Cywilnego, działem BHP i PPOŻ,

3) informowanie Burmistrza o konieczności dokonywania zmian personalnych,

4) wykonywanie obowiązków w granicach udzielanego przez burmistrza pełnomocnictwa,

5) wykonywanie zadań z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy urzędu oraz realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi,

6) pełnienie stałego nadzoru nad funkcjonowaniem urzędu,

7) przedstawianie burmistrzowi propozycji powierzenia określonych czynności pracownikom, a w szczególności tych, których w dniu opracowania regulaminu nie powierzono nikomu i których konieczność wykonania nastąpi w czasie przyszłym,

8) sprawowanie nadzoru nad terminowym i zgodnym z prawem załatwianiem spraw,

9) przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy,

10) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami urzędu,

11) nadzór nad terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków, interpelacji i zapytań,

12) nadzorowanie realizacji zadań związanych z wyborami do parlamentu, na prezydenta, do parlamentu europejskiego, do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz referendów ogólnonarodowych i lokalnych,

13) prowadzenie innych spraw gminy powierzonych przez burmistrza.