Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Sesja Rady Miejskiej - 7 marca
Sesja Rady Miejskiej - 7 marca

28 Luty 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 994/ Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Morawski zwołuje sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 7 marca 2019r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacje i komunikaty przewodniczącej.

4. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.

5. Omówienie realizacji „Strategii Rozwoju Gminy Bogatynia na lata 2014-2020”

6. Podjęcie uchwał:

6.1. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Bogatyni oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok /projekt nr 62.2019/

6.2. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni /projekt nr 61.2018/

6.3. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 /projekt nr 63.2019/

6.4. w sprawie skargi Fundacji Wzajemnej Pomocy „Arka” z/s w Krzywej na szkodliwe działania poprzedniego Burmistrza Andrzeja Grzmielewicza na rzecz współpracy i pomocy osobom bezdomnym z terenu Bogatynia /projekt nr 64.2019/

7. Sprawy różne, wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.