Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadania „Szkolenie dla nauczycieli” realizowanego w ramach projektu „Cyfrowo kompetentni”
Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadania „Szkolenie dla nauczycieli” realizowanego w ramach projektu „Cyfrowo kompetentni”

12 Marzec 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w ramach zaproszenia do składania ofert - na „Szkolenie dla nauczycieli” została wybrana oferta złożona przez:

 

VULCAN sp. z o.o.
ul. Wołowska 6
51-116 Wrocław

Uzasadnienie wyboru :
Oferta najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu - uzyskała największą ilość punktów.
Oferty odrzucone: Odrzucono 1 ofertę.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny i łączną punktację.

Nr oferty

Nazwa(firma), lub nazwisko oraz adres wykonawcy

 

Liczba pkt.
w kryterium
cena ofertowa brutto - 50%
Liczba pkt.
w kryterium
Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli - 50%
Ocena ogólna
(ilość
punktów / wykluczenie /
 odrzucenie)
1. APHR Sp. z o.o.
ul. Marywilska 67/76
03-042 Warszawa
- - Oferta odrzucona
2. Vulcan sp. z o.o.
ul. Wołowska 6
51-116 Wrocław
50 50 100
3. PCKK Jolanta Ratyńska
ul. Wolności 29
58-500 Jelenia Góra
46,39 50 96,39

 

W imieniu Zamawiającego
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
Wojciech Błasiak

--------------------------------------------------------
Zaproszenie do złożenia oferty   <tutaj>
--------------------------------------------------------