Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Zarządzenie nr 30/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
Zarządzenie nr 30/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

12 Marzec 2019

Zarządzenie nr 30/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie naboru wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

Na podstawie Uchwały Nr XXIX/215/16 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Bogatynia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym (DUWD z 2016 r., poz. 1137.) w związku z § 90 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (DUWD z 2005 r., Nr 58 poz. 1259 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ogłaszam nabór wniosków o przyznanie w 2019 roku stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

2. Treść ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie:

  1) stypendiów sportowych stanowi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia,

  2) nagród i wyróżnień sportowych stanowi Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

3. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 2 podlegają publikacji:

  1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia,

  2) na stronie internetowej.

§ 2

Termin składania wniosków upływa w dniu 29 marca 2019 roku, o godzinie 13.30.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

-------------------------------
Załącznik Nr 1   - dot. stypendiów
Załącznik Nr 2  - dot. nagród i wyróżnień