Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Sesja Rady Miejskiej - 26 marca
Sesja Rady Miejskiej - 26 marca

19 Marzec 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 506/ Przewodnicząca Rady Miejskiej zwołuje sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 26 marca 2019r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacje i komunikaty przewodniczącej.

4. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej za II półrocze 2018 roku

6. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za rok 2018

7. Podjęcie uchwał:

7.1 w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok /projekt nr 70.2019/

7.2 w sprawie wyrażenia poparcia dla uruchomienia oddziału szpitalnego radioterapii w Powiecie Zgorzeleckim /projekt nr 69.2019/

7.3 w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030” /projekt nr 67.2019/

7.4 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Bogatynia środków stanowiących fundusz sołecki /projekt nr 68.2019/

8. Sprawy różne, wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.