Jesteś tutaj: Strona główna / OCHRONA ŚRODOWISKA / Aktualności / ODPADY - przepisy i informacje praktyczne (przypomnienie)
ODPADY - przepisy i informacje praktyczne (przypomnienie)

20 Marzec 2019

Jak segregować śmieci zgodnie z obowiązującymi przepisami? Jak pozbyć się starych mebli czy lodówki? Kto odpowiada za utrzymanie czystości wokół wiat śmietnikowych? Co to jest PSZOK i jakie odpady przyjmuje? Na te i inne pytania znajdziemy odpowiedzi w poniższym tekście.

Na terenie miasta i gminy Bogatynia obowiązuje Uchwała Nr LXVII/551/2017 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogatynia. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, Rada Miejska w Bogatyni podjęła uchwałę dotyczącą Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogatynia, oraz w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Zgodnie z przyjętymi zasadami, selektywne zbieranie odpadów komunalnych odbywa się "u źródła" (sprzed posesji oraz wiat śmietnikowych) i dotyczy następujących frakcji odpadów:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- PAPIER (pojemniki lub worki w kolorze niebieskim):
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wrzucamy:
- opakowania z papieru, karton, tekturę
- katalogi, ulotki, prospekty
- gazety i czasopisma
- papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
- papier pakowy
- torby i worki papierowe

nie wrzucamy:
- ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
- papieru lakierowanego i powleczonego folią
- papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
- kartonów po mleku i napojach
- papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
- tapet
- pieluch jednorazowych i podpasek
- zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
- ubrań

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- SZKŁO KOLOROWE (pojemniki lub worki w kolorze zielonym) i BEZBARWNE (pojemniki lub worki w kolorze białym):
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wrzucamy:
- butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
- szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

nie wrzucamy:
- ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
- szkła okularowego
- szkła żaroodpornego
- zniczy z zawartością wosku
- żarówek i świetlówek
- reflektorów
- opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
- luster
- szyb okiennych i zbrojonych
- monitorów i lamp telewizyjnych
- termometrów i strzykawek

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (pojemniki lub worki w kolorze żółtym):
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wrzucamy:
- odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
- nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
- plastikowe opakowania po produktach spożywczych
- opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
- opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście zębów) itp.
- plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
- aluminiowe puszki po napojach i sokach
- puszki po konserwach
- folię aluminiową
- metale kolorowe
- kapsle, zakrętki od słoików
- zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

nie wrzucamy:
- butelek i pojemników z ich zawartością
- opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
- opakowań po olejach silnikowych
- części samochodowych
- zużytych baterii i akumulatorów
- puszek i pojemników po farbach i lakierach
- zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI (pojemniki lub worki w kolorze brązowym):
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wrzucamy:
- odpady kuchenne: resztki jedzenia, warzywne i owocowe w tym obierki itp.
- odpady zielone: gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew

nie wrzucamy:
- kości zwierząt
- odchodów zwierząt
- popiołu węgla kamiennego
- leków
- drewna impregnowanego
- płyt wiórowych i MDF
- ziemi i kamieni
- innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- ODPADY ZMIESZANE (pojemnik lub worek w kolorze czarnym):
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wrzucamy:
- wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych,

nie wrzucamy:
- przeterminowanych leków i chemikaliów
- zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
- zużytych baterii i akumulatorów
- mebli i innych odpadów wielkogabarytowych
- odpadów budowlanych i rozbiórkowych
- opon

Właściciele oraz zarządcy nieruchomości, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Bogatynia, mają obowiązek zapewnić utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez wyposażenie jej w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Zgodnie z § 10 pkt. 4 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogatynia, właściciele nieruchomości oraz ich zarządcy są zobowiązani do utrzymania czystości i porządku wokół pojemników oraz wiat śmietnikowych, w szczególności poprzez usuwanie z otoczenia pojemnika lub wiaty śmietnikowej odpadów, które z niego wypadły lub nie zostały wrzucone do pojemnika (obowiązki o których mowa powyżej może wykonywać na rzecz właściciela nieruchomości przedsiębiorca odbierający odpady komunalne, na podstawie odrębnej umowy). Ponadto, zgodnie z art. 9f ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę, co skutkuje naliczeniem wyższej opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

W przypadku powtarzającej się sytuacji zostanie wydana decyzja z naliczoną opłatą za odbiór zmieszanych odpadów komunalnych.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia odbywa się również w miejscach ogólnodostępnych. Lokalizacja pojemników ("dzwonów") dostępna jest na stronie bogatynia.pl.

Odpady wielkogabarytowe są odbierane "u źródła", spod posesji, raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem, który znajduje się na stronie Gminnego Przedsiębiorstwa Oczyszczania oraz na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni pod adresem www.bogatynia.pl w zakładce "Ochrona Środowiska".

Zachęcamy mieszkańców do korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje się przy ul. Zgorzeleckiej w Bogatyni (czynne od poniedziałku do czwartku, od 7.00 do 15.00, w piątek od 9.00 do 15.00, w każdą ostatnią sobotę miesiąca od 7.00 do 15.00).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W punkcie PSZOK przyjmowane są wszystkie selektywnie zebrane odpady, w tym:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- papier i tektura,
- metal,
- tworzywa sztuczne,
- opakowania wielomateriałowe,
- szkło,
- odpady ulegające biodegradacji,
- odpady zielone,
- przeterminowane leki,
- chemikalia (farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje odpadowe),
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (monitory, telewizory, laptopy, notebooki, kalkulatory, urządzenia elektryczne z wyświetlaczem LCD lub plazmowym),
- odpady wielkogabarytowe (np. meble)
- odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia,
- zużyte opony,
- odzież,
- tekstylia,
- wielkogabarytowe z metalu (grzejniki, felgi, wanny żeliwne).