Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Zarządzenie nr 62/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
Zarządzenie nr 62/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

19 Kwiecień 2019

ZARZĄDZENIE NR 62/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku przez kluby sportowe z terenu miasta i gminy Bogatynia zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu, w formie wsparcia jego wykonania.

 

 

Na podstawie Uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Bogatynia w związku § 90 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (DUWD z 2005 r. Nr 58 poz. 1259 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku przez kluby sportowe z terenu miasta i gminy Bogatynia zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu, w formie wsparcia jego wykonania.

2. Ogłoszenie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie publikuje się poprzez zamieszczenie jego treści:

1) W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia – www.bip.bogatynia.pl.

2) Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia - www.bogatynia.pl.

3) Na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia przy ul. Daszyńskiego 1.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

---------------------------
Załącznik do zarządzenia <tutaj>