Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Sesja Rady Miejskiej - 16 maja
Sesja Rady Miejskiej - 16 maja

9 Maj 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 506/ Przewodnicząca Rady Miejskiej zwołuje sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 16 maja 2019r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacje i komunikaty Przewodniczącej oraz Burmistrza.

4. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok /projekt nr 80.2019/

6. Informacja nt. funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni

7. Podjęcie uchwał:

  7.1 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogatynia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku /projekt nr 73.2019/

  7.2 w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Biblioteki Publicznej w Opolnie Zdroju /projekt nr 76.2019/

  7.3 w sprawie rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Bogatynia /projekt nr 78.2019/

  7.4 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego /projekt nr 77.2019/

  7.5 w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu - pomoc Miasta i Gminy Bogatynia” na lata 2019-2023 /projekt nr 79.2019/

8. Sprawy różne, wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.