Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Ogłoszenie
Ogłoszenie

31 Maj 2019

Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym.

Na podstawie art. 19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia podaje do publicznej wiadomości treść oferty Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów „Klanza" Oddział w Bogatyni o wsparcie zadania publicznego w zakresie działań podejmowanych w ramach profilaktyki alkoholowej pn. „Bogatyńskie Kino Letnie".

Zgodnie z art. 19a ust. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów „Klanza" Oddział w Bogatyni zamieszczonej poniżej należy przesłać na adres Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. Daszyńskiego 1 lub na adres poczty elektronicznej e-mail: spoleczny@bogatynia.pl z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego „Bogatyńskie Kino Letnie" w terminie do 7 czerwca 2019 r.

--------------------------
Załącznik <tutaj>