Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Nabór kandydatów - Kierownik Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Nabór kandydatów - Kierownik Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego

3 Czerwiec 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni
Ofertę na stanowisko Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

 

 

I. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

4) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i przestępstwo skarbowe umyślne,

5) nieposzlakowana opinia,

6) wykształcenie wyższe,

7) co najmniej 5 letni staż pracy,

8) znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego, samorządu powiatowego, ustawy o pracownikach samorządowych, ochrony informacji niejawnych, zarządzania kryzysowego, ustawy o stanie klęski żywiołowej, powszechnego obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Pełna treść ogłoszenia <tutaj>

----------------------------------------------
Kwestionariusz osobowy <tutaj>
Klauzula informacyjna <tutaj>