Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Nabór kandydatów - Inspektor ds. funduszy zewnętrznych
Nabór kandydatów - Inspektor ds. funduszy zewnętrznych

3 Czerwiec 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni.
Ofertę na stanowisko inspektora ds. funduszy zewnętrznych, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

 

 

I. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4. wykształcenie wyższe (preferowane jest wykształcenie o kierunkach ekonomicznych, zarządzania, prawniczych lub administracyjnych),

5. posiada doświadczenie min. 3 lata stażu pracy, w tym minimum 1 rok pracy na stanowiskach związanych z pozyskiwaniem i realizacją projektów współfinansowanych z funduszy unijnych oraz krajowych,

6. posiada znajomość zagadnień z zakresu tworzenia projektu, przygotowywania wniosku o dofinansowanie, wdrażania projektu, zarządzania projektem, rozliczania i sprawozdawczości projektu poparte doświadczeniem kandydata,

7. posiada znajomość zasad funkcjonowania funduszy strukturalnych, w tym zasad kwalifikowania na działania współfinansowane z funduszy unijnych oraz funkcjonowania krajowych funduszy pomocowych,

 

Pełna treść ogłoszenia <tutaj>

----------------------------------------------
Kwestionariusz osobowy <tutaj>
Klauzula informacyjna <tutaj>