Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Nabór kandydatów - Inspektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji
Nabór kandydatów - Inspektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji

5 Czerwiec 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni
Ofertę na stanowisko inspektora ds. przygotowania i realizacji inwestycji, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

 

 

I. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,

2. wykształcenie wyższe lub średnie (w przypadku posiadania wykształcenia średniego - wymagane 3 lata stażu pracy) w zakresie budownictwa ogólnego, drogowego, inżynierii środowiska (specjalność sieci i urządzenia wodno-kanalizacyjne) lub pokrewne,

3. znajomość powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności: Prawo budowlane,

4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6. nieposzlakowana opinia.

 

Pełna treść ogłoszenia <tutaj>
----------------------------------------------
Kwestionariusz osobowy <tutaj>
Klauzula informacyjna <tutaj>