Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Sesja Rady Miejskiej - 12 czerwca
Sesja Rady Miejskiej - 12 czerwca

10 Czerwiec 2019

Na podstawie art. 20 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 506/ wiceprzewodniczący Artur Oliasz zwołuje sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 12 czerwca 2019 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2. Podjęcie uchwał:

2.1. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2019 /projekt nr 100.2019/

2.2. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2019 / projekt nr 101.2019/

2.3. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej /projekt nr 102.2019/

3. Zamknięcie obrad.