Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Sesja Rady Miejskiej - 1 lipca 2019 - oraz informacja Przewodniczącej
Sesja Rady Miejskiej - 1 lipca 2019 - oraz informacja Przewodniczącej

29 Czerwiec 2019

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEJ RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI
W dniu 28.06.2019r. do Biura Rady wpłynęły dwa wnioski  na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019r. , poz.506):
1. wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia o zwołanie sesji w dniu 01.07.2019r.  na godz.10.00
2. wniosek grupy 7 radnych o zwołanie sesji w dniu 04.07.2019r.  na godz. 9.00

 

W związku z powyższym, ponieważ obydwa wnioski dotyczą konieczności przedstawienia mieszkańcom Gminy Bogatynia aktualnej sytuacji w sprawie jakości wody dostarczanej przez BWiO S.A.  i wyjaśnienia przyczyn zanieczyszczenia wody w dniu 26.06.2019r., ze względu na wagę sprawy, tj. zaopatrzenie mieszkańców w wodę oraz fakt, iż  projekt porządku obrad Burmistrza dodatkowo zawiera  działania podjęte przez Spółkę, podjęłam decyzję o zwołaniu Sesji w najbliższym proponowanym terminie, tj. w dniu 01.07.2019 r.

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bogatyni
Dorota Bojakowska

 

----------------------------------------------------------------------

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 506/ Przewodnicząca Rady Miejskiej zwołuje sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.

Sesja odbędzie się w dniu 1 lipca 2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie sytuacji dotyczącej jakości wody w mieście i gminie Bogatynia dostarczanej przez Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnię S.A oraz działań podjętych przez Spółkę.

3. Zamknięcie obrad.