Jesteś tutaj: Strona główna / BOGATYNIA / Aktualności / Sesja Rady Miejskiej 11 lipca
Sesja Rady Miejskiej 11 lipca

12 Lipiec 2019

Wyważone wypowiedzi, merytoryczna dyskusja nad informacjami przedstawionymi w sprawozdaniach i zgłaszanymi problemami - taki przebieg miała sesja Rady Miejskiej w Bogatyni, która odbyła się 11 lipca.

Po ostatnim, burzliwym posiedzeniu Rady, przewodnicząca Dorota Bojakowska rozpoczęła obrady apelem o zachowanie, które nie uchybia powadze sesji i przypomniała obowiązujące zasady zabierania głosu. Burmistrz Wojciech Błasiak, sprawozdanie ze swojej działalności poprzedził z kolei krótką refleksją nad destrukcyjną rolą plotki (m.in. w kontekście SP ZOZ-u). Burmistrz i radni potępili także mowę nienawiści.

Wiceburmistrz Bożena Wojciechowska zreferowała ostatnie działania w zakresie polityki regionalnej,  wymieniła także szereg wyjazdów szkół i stowarzyszeń (głównie na konkursy), zorganizowanych bądź dofinansowanych przez gminę w maju i czerwcu, zadając tym samym kłam pogłoskom o uderzających w dzieci, drastycznych oszczędnościach dotyczących przewozów. Głos zabrał także Radny Powiatu Zgorzeleckiego Artur Sienkiewicz, który zaapelował o podjęcie uchwały intencyjnej Rady Miejskiej w Bogatyni, w sprawie partycypacji gminy w kosztach remontu drogi powiatowej na odcinku Bogatynia -Opolno-Zdrój. Wiceburmistrz Wojciech Sawicki wyraził aprobatę dla takiej uchwały i poinformował o rozmowach prowadzonych w sprawie inwestycji ze Starostą Zgorzeleckim. Radny Zbigniew Szatkowski zwrócił zebranym uwagę na skutki finansowe wynikające z deklarowanych zobowiązań. Wiceburmistrz ds. inwestycji wypowiedział się również na temat rozdzielenia sieci w Sieniawce, koncepcji ścieżek rowerowych, możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych czy terminów realizacji remontów cząstkowych (w tym oczekiwanych przez mieszkańców Działoszyna).  

Skarbnik gminy Monika Niklas przedstawiła sytuację finansową po pierwszym półroczu, omówiła osiągnięte wskaźniki, podkreślając, że trwa walka o pozytywną opinię RIO, niezbędną do uzyskania kredytu. Głos zabrał także prezes BWiO Roman Konopski, omawiając ponownie sytuację z pogorszoną jakością wody, która miała miejsce w ubiegłym miesiącu, sygnalizując konieczność modernizacji sieci wodociągowej i deklarując usprawnienie przepływu informacji w sytuacjach kryzysowych. Radni zdecydowali także, by mimo dodatkowych 100 tys. zł, które gmina będzie musiała na ten cel wyłożyć, w bogatyńskim LO, w klasach pierwszych, powstały 3, a nie 2 profile nauczania.

Link do sesji: <kliknij>