Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Wsparcie szkoleniowe dla podmiotów niegminnych makroregionu południowego, które planują utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3
Wsparcie szkoleniowe dla podmiotów niegminnych makroregionu południowego, które planują utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

13 Styczeń 2020

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne osoby prywatne oraz podmioty niepubliczne zainteresowane utworzeniem i prowadzeniem instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie, którym mieszka mniej niż 5 tys. mieszkańców.

Do udziału zapraszamy:
 

  1. osoby fizyczne, przedstawicieli osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują utworzyć i prowadzić żłobek lub klub dziecięcy, 
  2. przedstawicieli osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują zatrudnienie dziennego opiekuna, 
  3. osoby planujące pracę jako dzienny opiekun w ramach działalności prowadzonej na własny rachunek. 

Spotkanie odbędzie się 30 stycznia 2020 r.  w Jeleniej Górze w godzinach 10.00 – 13.00 w siedzibie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (Pl. Ratuszowy 32/32a).
 
 Program spotkania:

  • przedstawienie zasad udziału w projekcie „Wsparcie szkoleniowe dla podmiotów niegminnych makroregionu południowego którzy planują utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3”,  który współfinansowany jest ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1: Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego 
  • możliwości uzyskania wsparcia na utworzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do 27.01.2020 r.  zgłoszenia na adres pife.jeleniagora@dolnyslask.pl   z podaniem imienia i nazwiska osoby uczestniczącej w spotkaniu. Informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 75 764 94 66; 75 75 249 42. 
 
 Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
 Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania. Sala, w której odbędzie się spotkanie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji.  
 
 Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 
 
  Organizator spotkania: 
 
 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze 
 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
 Plac Ratuszowy 32/32a; 58-500 Jelenia Góra 
 tel. 75 764 94 66; 75 752 49 42 
 e-mail: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl