Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Biuro Burmistrza
biuro burmistrza

Do zadań Biura Burmistrza należy obsługa kancelaryjno-biurowa Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia, nadzór nad spółkami gminnymi oraz rozpatrywanie skarg mieszkańców.

Biuro Burmistrza realizuje zadania z zakresu:

1. Obsługi kancelaryjno-biurowej Burmistrza Miasta i Gminy.

2. Obsługi procesu rozpatrywania wniosków wymagających stanowiska lub decyzji Burmistrza.

3. Obsługi procesu udzielania odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

4. Przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg.

5. Udostępniania informacji publicznej w zakresie działalności Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

6. Nadzoru właścicielskiego nad spółkami gminnym.

7. Postępowanie w przedmiocie rozpatrzenia petycji.

8. Gromadzenie dokumentacji związanej z przeprowadzanymi przez podmioty zewnętrzne kontrolami: Najwyższą Izbę Kontroli oraz Regionalną Izbę Obrachunkową.

9. Kształtowania polityki przestrzennej gminy.

10. Prowadzenia rejestrów:

- Centralnego Rejestru Umów,

- Centralnego Rejestru Skarg,

- Rejestru Decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia,

- Rejestru wniosków o udostępnianie informacji publicznej,

- Rejestru kontroli przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne,

-  Rejestru upoważnień i pełnomocnictw Burmistrza dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni,

-  Rejestru upoważnień i pełnomocnictw Burmistrza.

------------------------------------------------------------------------------
Burmistrz Miasta i Gminy: + 48 75 77 25 116 - 118
Zastępca Burmistrza ds. Polityki Regionalnej: + 48 75 77 25 116 - 118
Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji:  + 48 75 77 39 480
e-mail: biuro.burmistrza@bogatynia.pl