Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Wydziały / Wydział Współpracy z Zagranicą i Promocji
WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ I PROMOCJI

Do zadań Wydziału Współpracy z Zagranicą i Promocji należy:

1) prowadzenie spraw związanych z realizacją współpracy międzynarodowej, w tym współpracy transgranicznej,

2) utrzymywanie stałej współpracy z organami administracji rządowej, jednostkami oświatowymi w zakresie współpracy transgranicznej,

3) prowadzenie transgranicznej umowy Związku Trzech Miast "Mały Trójkąt" Bogatynia - Hradek n/Nysą - Zittau wraz z obsługą grup projektowych,

4) realizowanie zadań z zakresu promocji gminy poprzez udział w imprezach międzynarodowych,

5) pomoc organizacjom społecznym i innym podmiotom w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych,

6) sporządzanie wniosków dla wspierania projektów o mniejszym zakresie na poziomie lokalnym ukierunkowanych na sferę transgranicznych stosunków międzyludzkich, działań kulturalnych i inicjatyw społecznych oraz infrastruktury turystycznej o oddziaływaniu trans granicznym,

7) prowadzenie Gminnego Centrum Informacji,

8) koordynowanie działań związanych z redagowaniem i wydawaniem publikacji gminnych,

9) koordynowanie działań związanych z redagowaniem gminnego serwisu internetowego, w szczególności:

a) aktualizacja strony internetowej Miasta i Gminy Bogatynia (www.bogatynia.pl),

b) utworzenie płaszczyzny kontaktów z otoczeniem za pomocą innych kanałów informacyjnych (blog, wideoblog),

10) przygotowywanie materiałów do publikacji, w szczególności:

a) przygotowywania zdjęć do publikacji gminnych,

b) przygotowywanie relacji filmowych o charakterze informacyjnym i promocyjnym,

11) koordynowanie innych działań informacyjnych i promocyjnych, w szczególności:

a) opracowanie strategii promocji gminy,

b) koordynowanie i prowadzenie działań promocyjnych, przygotowanie i organizowanie oprawy promocyjnej imprez z udziałem gminy,

12) koordynowanie przepływu informacji oraz ich weryfikacja - z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu oraz podmiotów zewnętrznych, przeznaczonych do umieszczania na stronach internetowych.

13) nadzór nad treścią merytoryczną informacji na stronach internetowych,

14) monitorowanie i nadzorowanie profili miasta w mediach społecznościowych,

15) nadzór nad aktualizacją stron internetowych urzędu,

16) opracowywanie rocznych planów wydarzeń promocyjnych z udziałem miasta i gminy,

17) opracowywanie i popularyzowanie informacji o gminie,

18) organizowanie i współorganizowanie świąt i rocznic miejskich i narodowych, wydarzeń kulturalnych oraz imprez promujących gminę,

19) realizacja kompleksowej dokumentacji fotograficznej z działalności urzędu i jego kierownictwa,

20) prowadzenie bazy zdjęciowej na potrzeby działalności promocyjnej gminy,

21) obsługa w zakresie publikacji ogłoszeń prasowych w zakresie promocji miasta i działań urzędu,

22) organizacja wizyt delegacji zagranicznych przyjeżdżających na zaproszenie burmistrza, przedstawicieli miast partnerskich oraz międzynarodowych organizacji miast i samorządów,

23) obsługa kontaktów zagranicznych gminy w zakresie tłumaczeń językowych.