Jesteś tutaj: Strona główna / BOGATYNIA / Edukacja / Sieć szkół i przedszkoli
Aktualna sieć szkół i przedszkoli Gminy jest efektem transformacji ustrojowej państwa, reformy systemu edukacji, zmian organizacyjnych wynikających z przesłanek społecznych, demograficznych i ekonomicznych jak również realizacji założeń strategii rozwoju oświaty w mieście i gminie Bogatynia na lata 2011 - 2017 (uchwała Nr XV/158/11 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 26 maja 2011 r.) oraz strategii rozwoju Gminy Bogatynia na lata 2014-2020 (uchwała Nr XCV/1191/14 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 października 2014 r.).

Aktualnie sieć przedszkoli publicznych oraz szkół podstawowych i gimnazjalnych zgodnie z art. 14a i art.17 ustawy o systemie oświaty zostały określone następującymi aktami prawa miejscowego:

• uchwała Nr XVI/125/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 20 kwietnia 2004 roku, zmieniona uchwałą Nr XV/104/07 z dnia 13 września 2007 roku, w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta i gminy Bogatynia,

• uchwała Nr LXXXIX/1156/14 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów.

W Gminie funkcjonuje sześć przedszkoli publicznych - pięć na terenie miasta i jedno wiejskie. W miejscowościach gdzie nie ma przedszkoli tj. w Opolnie Zdroju i w Działoszynie funkcjonują oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Po wprowadzeniu zmian systemowych wynikających z reformy oświaty jak i zmian wynikających z realizacji lokalnej polityki oświatowej na terenie miasta i gminy funkcjonuje sześć szkół podstawowych, 5 gimnazjów - 4 z nich ze względów organizacyjnych i lokalowych połączone są w zespoły szkoły podstawowej i gimnazjum.