Jesteś tutaj: Strona główna / BOGATYNIA / Edukacja / Integracja
INTEGRACJA

Zapewnienie optymalnych warunków rozwoju dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi odbywa się na terenie naszej gminy przede wszystkim poprzez integrację z rówieśnikami w specjalnych oddziałach szkolnych i przedszkolnych. Specyfika tych oddziałów polega m.in. na zmniejszonej liczebności grupy oraz na obecności drugiego nauczyciela (wspomagającego).

Rok szkolny 2016/2017:

- 15 dzieci w pięciu oddziałach integracyjnych Publicznego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni,

- 22 dzieci w ośmiu klasach integracyjnych Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnym w Bogatyni,

- 5 dzieci w dwóch klasach integracyjnych Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie,

- 2 dzieci w jednej klasie integracyjnej Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni,

- 6 dzieci w jednej klasie integracyjnej Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie,

- 2 dzieci w jednej klasie integracyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Bogatyni

- 1 dziecko w klasie ogólnodostępnej Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnym w Bogatyni,

- 3 dzieci w klasach ogólnodostępnych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Bogatyni,

- 8 dzieci w klasach ogólnodostępnych Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie,

- 4 dzieci w klasach ogólnodostępnych Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie,

- 11 dzieci w klasach ogólnodostępnych Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni,

- 1 dziecko w oddziale ogólnodostępnym Publicznego Przedszkola Nr 6 w Bogatyni,

Zaburzeniami, które predysponują dziecko do umieszczenia w oddziale integracyjnym są m.in.:

- uszkodzenie słuchu,

- uszkodzenie wzroku,

- niepełnosprawność ruchowa,

- upośledzenie umysłowe (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim),

- autyzm,

- niepełnosprawności sprzężone,

- zagrożenie niedostosowaniem społecznym,

- niedostosowanie społeczne,

- zaburzenia zachowania,

- zagrożenie uzależnieniem.