Jesteś tutaj: Strona główna / BOGATYNIA / Edukacja / Współpraca przygraniczna szkół
Grupa Projektowa „ Integracyjna Praca Szkół ”

I. Powstanie grupy.

Polsko-niemiecko-czeski obszar przygraniczny tzw. „Małego Trójkąta” z miastami Bogatynia, Hradek nad Nysą i Zittau jest regionem umożliwiającym swoim mieszkańcom bezpośrednie stosunki w sferze życia i współpracy. Centralne znaczenie we współpracy zajmuje dziedzina edukacji, dążenie do trójjęzyczności i regionalnego porozumiewania się w ramach edukacji w szkołach oraz doskonalenie kwalifikacji nauczycieli. Wielojęzyczność ma duże znaczenie dla zwiększenia wzajemnej akceptacji wśród sąsiadów w Euroregionie Nysa.
W ramach Związku Miast „ Mały Trójkąt ”, który oficjalnie rozpoczął działanie 9 listopada 2001 roku i w ramach wdrażania Regionalnych Koncepcji Rozwoju i Działania utworzona została Grupa Projektowa „Integracyjna Praca Szkół”, która zajmuje się rozwojem dziedziny edukacji.

II. Podstawowe zagadnienia zrealizowane i omawiane na spotkaniach.

Posiedzenia grupy odbywają się systematycznie, w zależności od potrzeb.

Podstawowe zagadnienia omawiane podczas spotkań:

  • usystematyzowanie i objęcie projektem współpracy w ramach „Małego Trójkąta” dotychczasowej współpracy szkół,
  • znalezienie partnerów do rozpoczęcia trójstronnej współpracy szkół zainteresowanych taką współpracą,
  • poznanie systemów edukacji funkcjonujących w Polsce, Niemczech i Czechach w celu wypracowania modelu wspólnej edukacji dzieci i młodzieży,
  • opracowanie podstawowych założeń i działań inicjujących powstanie międzynarodowej szkoły w Porajowie,
  • poznanie systemu kształcenia zawodowego w Polsce, Niemczech i Czechach.

Długoterminowym, najważniejszym projektem grupy jest utworzeni i prowadzenie Międzynarodowej, Trójstronnej Szkoły „Małego Trójkąta ”. Cel ten ma być realizowany poprzez rozwijanie istniejących stosunków partnerskich szkół oraz rozwój i wymianę uczniów i nauczycieli.
Poprzez ten projekt wdrażane będą następujące cele:

  • zwiększenie jakości i wyników współpracy w dziedzinie kształcenia językowego,
  • wspólne lekcje w dwu lub więcej językach,
  • stworzenie centrum kształcenia języków dla szkół podstawowych, gimnazjów i liceum,
  • stworzenie centrum doskonalenia nauczycieli,
  • dalszy rozwój Międzynarodowego Parlamentu Dziecięco-Młodzieżowego „ Nysa”.

Dzięki realizacji tych zamierzeń, ukształtowane zostaną ważne elementy długoterminowego kształcenia językowego, od wieku przedszkolnego poprzez szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, aż do utworzenia kształcenia młodzieży w szkołach zawodowych i wyższych.